Zespoły


w Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej:

  • Laboratorium Metod Naukometrycznych


w Sekcji Organizacji Dostępu do Zasobów Elektronicznych:

  • Zespół ds. Czasopism i Baz Danych

  • Zespół ds. Gromadzenia Zasobów