Sekcje


w Dziale Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy:

  • Pracownia Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

  • Pracownia Repozytorium Wiedzy

  • Laboratorium Metod Digitalizacji i Multimediów


w Dziale Usług Informacyjnych:

  • Sekcja Analiz Dorobku Naukowego

  • Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej

  • Sekcja Organizacji Dostępu do Zasobów Elektronicznych

  • Laboratorium Usług i Systemów Informacyjnych