Działy


w Bibliotece Klasycznej:

  • Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów

  • Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów

  • Dział Kontroli i Selekcji Zbiorów

 

w Bibliotece Elektronicznej:

  • Dział Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy

  • Dział Usług Informacyjnych

 

w Ośrodku Współpracy Nauki z Gospodarką:

  • Dział Transferu Wiedzy i Technologii

  • Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej