Rada Nadzorująca


Skład Rady Nadzorującej. Kadencja 2016-2020

 

 1. dr inż. Waldemar Grzebyk – Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej;
 2. dr inż. Katarzyna Kozłowska – Zastępca Dyrektora ds. Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką;
 3. mgr Jędrzej Leśniewski – Zastępca Dyrektora ds. Bibliotek;
 4. dr inż. Damian Derlukiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Laboratoriów Badawczo-Naukowych;
 5. mgr inż. arch. Alina Zamorska – Wydział Architektury;
 6. dr hab. inż. Wojciech Puła, prof. nadzw, PWr – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego;
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak – Wydział Chemiczny;
 8. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. nadzw. PWr – Wydział Elektroniki;
 9. dr hab. inż. Tomasz Sikorski, prof. nadzw. PWr – Wydział Elektryczny;
 10. dr hab. inż. Tadeusz Przylibski, Prof. nadzw. PWr – Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii;
 11. dr inż. Bartosz Kaźmierczak – Wydział Inżynierii Środowiska;
 12. dr inż. Robert Kamiński – Wydział Informatyki i Zarządzania;
 13. dr inż. Dorota Nowak – Woźny – Wydział Mechaniczno-Energetyczny;
 14. dr hab. inż. Bogdan Dybała, prof. nadzw. PWr – Wydział Mechaniczny;
 15. prof. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk – Wydział Podstawowych Problemów Nauki;
 16. dr hab. inż. Jarosław Domaradzki, prof. nadzw. PWr – Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki;
 17. dr hab. Jacek Serafin – Wydział Matematyki;
 18. dr inż. Sławomir Sambor – Wydział Techniczno-Informatyczny;
 19. dr inż. Andrzej Figiel – Wydział Techniczno-Inżynieryjny;
 20. prof. dr hab. inż. Michał Lisowski – Wydział Techniczno-Przyrodniczy;
 21. doc. dr Irina Modrzycka – Studium Języków Obcych.
 22. mgr inż. Marek Sawicki – Rada Doktorantów;
 23. Jurand Kołodziej – Samorząd Studencki.