Zespół Laboratoriów Naukowo-Badawczych


Oferta Naukowo Badawcza dla Przemysłu   

 

Laboratoria Naukowo-Badawcze wchodzące w strukturę Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo Technicznej to zespół nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w unikalną aparaturę naukowo-badawczą przeznaczoną do realizacji projektów badawczych oraz generowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz przemysłu i gospodarki.

W skład Zespołu Laboratoriów Naukowo-Badawczych wchodzą:

    
 • Laboratorium Dostępu Zdalnego do Zasobów Cyfrowych
 • Laboratorium Ochrony i Bezpieczeństwa Repozytoriów Cyfrowych
 • Laboratorium Baz i Hurtowni Danych
 • Laboratorium Ekstrakcji i Gromadzenia Wiedzy
 • Laboratorium Eksploracji i Analizy Zasobów Cyfrowych
 • Laboratorium Technologii e-Nauczania
 • Laboratorium Jakości Użytkowej Systemów Informacyjnych
 • Laboratorium Systemów Zorientowanych na Usługi
 • Laboratorium Inteligentnych Dokumentów Elektronicznych
 • Laboratorium Technologii Digitalizacji
 • Laboratorium Multimedialne Badawczo-Rozwojowe
 • Laboratorium Wizualizacji i Wirtualnego Prototypowania
 • Laboratorium Interdyscyplinarności i Kreatywnego Projektowania – IC Lab
 • Laboratorium Tyfloinformatyczne

Misją Laboratoriów Naukowo-Badawczych CWINT jest osiągnięcie wysokich standardów w zakresie badań, wdrażania oraz doradztwa w obszarze innowacyjnych technologii multimedialnych i informacyjnych ICT na potrzeby Uczelni, CWINT oraz podmiotów zewnętrznych, w szczególności w zakresie dostępu do wiedzy w postaci cyfrowej, e-nauczania, kontroli plagiatów, digitalizacji dokumentów, bezpieczeństwa usług cyfrowych, jak również metod wizualizacji, a także wspierania rozwoju platform cyfrowych, repozytoriów i interaktywnych systemów informacyjnych oraz rozwoju interdyscyplinarności badawczej i projektowej.
 

Działalność laboratoriów koncentruje się na realizacji badań podstawowych, aplikacyjnych oraz usług badawczych w zakresie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz multimedialnych, należących do kierunków priorytetowych w Polsce i Europie. Główne obszary działalności laboratoriów to badania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem oraz bezpiecznym i ergonomicznym udostępnianiem danych, informacji i wiedzy w postaci cyfrowej, optymalnym wykorzystaniem multimediów w e-nauczaniu, rozwojem usług multimedialnych, wizualizacji, jak również rozwijaniem aplikacji na potrzeby Repozytorium Wiedzy oraz współpracy między laboratoryjnej na rzecz innowacyjnych projektów.

 

W działalność laboratoriów wpisuje się także pozyskiwanie finansowych środków europejskich i krajowych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz realizacja usług komercyjnych na rzecz podmiotów zewnętrznych.