Punkt kontaktowy ds. Transferu Technologii


Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii ma za zadanie koordynowanie działań jednostek/komórek organizacyjnych Uczelni w tym Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, brokerów, wydziałowych koordynatorów i spółek celowych Uczelni w procesie transferu technologii.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ulotką informacyjną.