Kontakt


Politechnika Wrocławska
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Punkt Kontaktowy ds. Transferu Technologii
Plac Grunwaldzki 11 50-377 Wrocław
Budynek D-21, pok. 002

 

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00

 

 

tel. 71 320 47 42; 71 320 47 44; 71 320 47 59

fax. 71 328 29 60 (sekretariat )

email: komercjalizacja@pwr.edu.pl