Władze


Dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej

Zastępca Dyrektora ds. Bibliotek

Zastępca Dyrektora ds. Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką

Zastępca Dyrektora ds. Laboratoriów Naukowo-Badawczych

 

 

P.O. Zastępcy Dyrektora CWiNT ds. Transferu Technologii