O nas


Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową. Centrum podlega Prorektorowi ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji.