Witamy na stronie Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej*

Utworzone 1 stycznia 2014 roku Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej to ogólnouczelniana jednostka organizacyjna prowadzącą działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową. W skład Centrum wchodzą: 

biblioteki_pwr osrodek_wspolpracy punk_transfer laboratoria_pwr

* strona w wersji BETA